Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Beste BIZ-deelnemer,

Veel winkelgebieden hebben het moeilijk. Er is stevige concurrentie van online en winkelgebieden vechten om dezelfde klant. Als we niet opletten leidt dit tot het sluiten van winkels, ontstaat er leegstand en lopen de omzetten van resterende ondernemers verder terug. Dit heeft vervolgens zijn weerslag op de waardeontwikkeling van de panden en de leefbaarheid van ons dorp.

Ook centrum Werkendam kent haar uitdagingen op dat gebied. Daarom willen we aan de slag om het tij te keren! Dat lukt alleen als alle stakeholders, zoals ondernemers, vastgoed-eigenaren en gemeente goed samenwerken, lef tonen en (blijven) investeren. Vanuit BIZ Centrum Werkendam willen we daarom met u de dialoog opstarten over het toekomstbestendig maken van het centrum. Graag willen we bij deze dialoog de expert van het landelijk platform: De Nieuwe Winkelstraat (www.dnws.nl) betrekken.

Als eerste stap om te komen tot een dialoog over  de toekomst, willen we met een brede groep ondernemers, pand-eigenaren en gemeente, bij elkaar komen om met elkaar de belangrijkste uitdagingen te definiëren. Deze punten dienen vervolgens als basis voor een breed gedragen plan van aanpak voor het centrum.
Deze bijeenkomst zal onder leiding staan van dhr. Rob Weiss, deskundige van het landelijk platform De Nieuwe Winkelstraat. Hij leidt deze avond vanuit zijn ervaringen bij andere dorpskernen en zal aan de hand van voorbeelden handvatten bieden voor een plan van aanpak.

Het programma van de avond is:

18:00      Inloop met soep en broodjes
18:30      Welkom, introductie
18:45      Eerste bevinden, hoe staan we er voor
19:30      In groepen aan overlegtafels
20:15     Samenvatten uitkomsten overlegtafels
20:45     Afsluiting van de avond

We nodigen alle BIZ-deelnemers en belanghebbenden van harte uit voor deze bijeenkomst, die zal plaatsvinden op donderdag 9 mei in This Partycentrum, Hoogstraat 32, Werkendam (Voorheen De Ontmoeting)

Wilt u laten weten of we op u kunnen rekenen?
Graag ontvangen we uw reactie via
info@bizcentrumwerkendam.nl of de groepsapp van onze BIZ.

Gezien het grote belang van dit onderwerp voor ons allemaal , hopen we op een grote opkomst!

Met vriendelijke groet,

Bestuur BIZ Centrum Werkendam